Κοινωφελής Εργασία

?? ??? ????????? ??? ???? ?? ????? ????? "???????? ??? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ????????? ?? ?????? ??? ????? ??????????????????? ??? ?????????? ??? ?????????????, ??? 24.251 ?????? ??????? ???????????" ?????????????????? ??? ?? ???? 2014 - 2020 ??? ????????? ???? ?????? ???? ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??? ???????.

???????? ?????? ??? ???????????? ????? ?????? ? ?????????? ??? ????????? ??? ??????? ???? ??? ???????????, ??? ?????????????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??? ? ???????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??? ???????? ? ?????? ??? ?????????? ??????? ??? ? ???????? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????.

?? ????????? ??????????? ?? ???????? ??? ????? ????????????? ??? ?????? ??????? ??? ???? ??? ????? ??????? 18 ???? ??? ???.

Παροχές προγράμματος

Οι παροχές του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Απασχόληση σε θέση εργασίας στον Δήμο επιλογής του κάθε ωφελούμενου συνολικής διάρκειας 8 μηνών.
 • Μηνιαίες απολαβές μέχρι 495,25 € για ωφελούμενους από 25 ετών και άνω, και μέχρι 431,75 € για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών.
 • Δύο συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης με συμβούλους του ΟΑΕΔ για την εκπόνηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης του κάθε ωφελούμενου με την αποτύπωση των δεξιοτήτων του. Η δράση αυτή είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες.
 • Κατάρτιση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Πληροφορική). Η δράση αυτή είναι προαιρετική για όσους ωφελούμενους επιλέξουν να εκπαιδευτούν στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης εντελώς δωρεάν.
 • Ασφάλιση για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Σε ποιούς απευθύνεται;

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • μέλη οικογενειών στις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι και εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
 • μέλη μονογονεικών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ από 12 μήνες και άνω
 • άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι άνω των 29 ετών
 • άνεργοι ΑΜΕΑ εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι κατηγορίες είναι ευρύτατες ώστε να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος πληθυσμός ανέργων από το πρόγραμμα.

Κατάρτιση

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ συμμετέχει δυναμικά σε μία από τις σημαντικότερες δράσεις του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους, η οποία είναι η παροχή κατάρτισης στην Πληροφορική, δηλαδή στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι επιλεγέντες του προγράμματος έχουν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ εντελώς δωρεάν ένα σεμινάριο κατάρτισης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Το σεμινάριο είναι διάρκειας 120 ωρών και πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Το σεμινάριο ξεκινά όταν κάθε ωφελούμενος έχει συμπληρώσει τον πρώτο μήνα απασχόλησης στον Δήμο της επιλογής του.
 • Κάθε Παρασκευή, οι ωφελούμενοι δεν θα εργάζονται στον Δήμο που έχουν επιλέξει αλλά θα παρακολουθούν το σεμινάριο. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με τις γνώσεις των συμμετεχόντων: στοιχειώδης, βασική, προχωρημένη. Καθένας επιλέγει το επίπεδο που θέλει να παρακολουθήσει.
 • Οι εκπαιδευτικές ενότητες των σεμιναρίων είναι οι εξής: Word, Excel, Internet, PowerPoint και Access. Παράλληλα, οι 20 ώρες του σεμιναρίου θα περιλαμβάνουν την θεματική ενότητα με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
 • Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην Πληροφορική και να αποκτήσουν την Πιστοποίηση Πληροφορικής, ένα σημαντικότατο εφόδιο για την σύγχρονη αγορά εργασίας).
 • Για να μπορέσει κάποιος να συμμετέχει στην κατάρτιση, απλά το δηλώνει στον ΟΑΕΔ κατά την πρώτη συνάντησή του με τους συμβούλους, όταν δηλαδή παραλάβει το συστατικό σημείωμα που τον παραπέμπει στον Δήμο και την θέση εργασίας που πρόκειται να αναλάβει. Με την δήλωση αυτή αποκτά την Επιταγή Κατάρτισης την οποία μπορεί να προσκομίσει στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ και να ξεκινήσει το σεμινάριο Πληροφορικής.

Επομένως, όσοι επιλεγούν για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας έχουν επιπλέον την μοναδική δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στην Πληροφορική και να αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες ανεύρεσης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας της προτίμησης τους. Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ υποστηρίζει ενεργά αυτή τη διαδικασία παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

 

Γιατί στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ;

 

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ είναι και παραμένει ένας από τους πλέον αξιόπιστους φορείς στον χώρο της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Για την δράση της κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους δηλώσουν ότι επιθυμούν να εκπαιδευτούν στους υπολογιστές, παράλληλα με την απασχόληση τους στους Δήμους.

Η επιλογή είναι ιδανική καθώς το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ:

 • έχει διοργανώσει και υλοποιήσει περισσότερα από 200 προγράμματα κατάρτισης σε όλα τα αντικείμενα της Πληροφορικής.
 • έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 4.000 καταρτιζόμενους σε όλη τη χώρα στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας.
 • έχει οδηγήσει στην επιτυχή Πιστοποίηση στις εξετάσεις Πληροφορικής περισσότερους από 1.900 καταρτιζόμενους.
 • συνεργάζεται με περισσοτέρους από 2.000 πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων.
 • προσφέρει ευελιξία και υψηλή ποιότητα παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • προσφέρει εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να εξασκήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του στην Πληροφορική.
 • παρέχει την μοναδική δυνατότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξάσκηση δωρεάν, σε όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, ξεκινώντας τμήματα κατάρτισης για όλα τα επίπεδα, κάθε Παρασκευή.

Η κατάρτιση στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ αποτελεί επένδυση στην γνώση και την ποιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα καλέστε στο 210-5202500 ή μπορείτε να επικοινωνήσετε και ηλεκτρονικά στο info@ergonkek.gr.

 

 

 michael kors handtasche sale
κοινοφελής εργασία

 

κοινοφελής εργασία