ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 - 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ - VOUCHER

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 - 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ - VOUCHER

04.01.2017 | Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014 – 2020), προκήρυξε το πρόγραμμα με τίτλο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής - Voucher". Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που θα επιτρέψει από την μια πλευρά σε άνεργα άτομα την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και απο την άλλη πλευρά σε επιχειρήσεις την ανάπτυξη και την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας πορείας εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κάποιον απο τους κλάδους αιχμής (για παράδειγμα τον Τουρισμό, το Εμπόριο, και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας). Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης 23.000 ατόμων πανελλαδικώς στην αγορά εργασίας, μέσω της βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και μέσω της προσαρμογής των γνώσεων τους στις τρέχουσες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες ανάκαμψης του επαγγελματικού γίγνεσθαι τόσο για τον άνεργο πληθυσμό όσο και για τον επιχειρηματικό κόσμο. 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης σε άνεργους ηλικίας 29 - 64 ετών θα απολάβουν σημαντικά οφέλη μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της ενδυνάμωσης της εταιρικής τους ταυτότητας. Το πρόγραμμα αποτελεί για τις επιχειρήσεις αυτές μία μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών τους σε καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος Voucher, ο δικαιούχος άνεργος, αφού εκπαιδευτεί στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ σε σύγχρονα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης, θα προσφέρει εργασία σε εταιρείες με τη μορφή πρακτικής άσκησης, δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εταιρεία.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός των υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης που προσφέρονται απο το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ και τις παρακάτω παροχές:

 • Επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας τεσσάρων μηνών περίπου (500 ώρες) για άτομα από 29 έως 64 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο άνεργος θα χρηματοδοτείται απευθείας από τον ΟΑΕΔ, με 2.600€ για το σύνολο των τεσσάρων μηνών ανεξάρτητα απο το εκπαιδευτικό του επίπεδο και την ηλικία του.
 • ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • επιχορήγηση των επιχειρήσεων μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, στην περίπτωση που μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας (με βάση νέα μελλοντική προκήρυξη).

 

button-dilosi-synergasias

Όροι και διαδικασία υπαγωγής επιχειρήσεων στο έργο

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αρκεί να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας, τους λεγόμενους Κλάδους Αιχμής: Τουρισμός, Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής, ΤΠΕ, Περιβάλλον, Τρόφιμα - Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικό Τομέα και Βιομηχανία.

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης αποτελεί συνάρτηση του προσωπικού της, ως εξής:

 • Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 4 εργαζομένους προσφέρεται η δυνατότητα  (1) θέσης πρακτικής άσκησης.

 • Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 5 εργαζομένους οι θέσεις πρακτικής άσκησης αντιστοιχούν στο 30% των εργαζομένων τους.

Η διαδικασία υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα:

 • Στελέχη της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να υπαχθεί στο πρόγραμμα έρχονται σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επαφή με το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ.

 • Μέσω της επικοινωνίας αποσαφηνίζονται οι όροι των προγραμμάτων και τα θέματα που αφορούν στον αριθμό και το προφίλ των ανέργων στους οποίους θα προσφερθούν θέσεις πρακρικής άσκησης εντός της επιχείρησης.

 • Επιλέγουν τον τελικό αριθμό των καταρτιζομένων που θα απασχολήσουν με την μορφή της 4μηνης πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό και εργασιακό τους προφίλ.

 • Αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή με fax την "Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας" στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης καθώς και η διεύθυνση της επιχείρησης ή των υποκαταστημάτων της που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν την "Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας" μέσω του site, στο πεδίο "Πληροφορίες - Αιτήσεις". (βλ. παρακάτω)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση έχει τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των ανέργων σε θέσεις πρακτικής άσκησης με βάση τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια που η ίδια θέτει.

Ο μοναδικός περιορισμός για την επιχείρηση είναι να μην προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά την διάρκεια της τετράμηνης πρακτικής άσκησης των ανέργων.

Συνολικά, η διαδικασία υπαγωγής και ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Voucher θα υποστηριχθεί απο τα έμπειρα στελέχη και τους συμβούλους ανάπτυξης του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ καθ΄όλη την διάρκεια και τα στάδια της.

Γιατί στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ;

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, στελεχωμένο με έμπειρους επιστήμονες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για την συνεργασία της επιχείρησης σας στα προγράμματα Voucher. Οι λόγοι που συνηγορούν σε αυτό είναι ότι το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ στην 20χρονη πορεία του στον χώρο της κατάρτισης ενηλίκων:

 • έχει υλοποιήσει περισσότερες από 150.000 ώρες κατάρτισης πραγματοποιώντας προγράμματα κατάρτισης που ξεπερνούν τα 500.
 • έχει προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης και τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας σε περισσότερους από 10.000 καταρτιζόμενους τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια
 • έχει συνεργαστεί με περισσοτέρους από 2.000 εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλο το φάσμα των σύγχρονων ειδικοτήτων
 • σε πρόσφατα προγράμματα Voucher έχει αποτελέσει την επιλογή περισσότερων απο 1.500 ανέργων οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για τις ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση που προσφέρει

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, με την αδιάλειπτη ανανέωση του δικτύου συνεργασιών του, έχει συμπράξει με περισσότερες από 1.000 δυναμικές επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους και για την τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε αυτές.

Ως εκ τούτου, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ διαθέτει τα εχέγγυα για την εξασφάλιση της επιτυχίας και για τα πρόγραμμα Voucher.

Πληροφορίες - Αιτήσεις

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή καλέστε στο 210 5202500.

Επίσης, έχετε την δυνατότητα αποστολής της "Επιστολής Προθεσης Συνεργασίας" στο fax: 210 5202527.

Οι ερωτήσεις και τα αιτήματα σας θα απαντηθούν άμεσα από το εξειδικευμένο προσωπικό μας για την επίτευξη της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.