Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

01.01.2017 | Αθήνα   

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έναν φορέα που εποπτεύεται απο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα για θέματα ασφαλείας, να διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης για άτομα που επιθυμούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με  τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε θέσεις προσωπικού ασφαλείας (security) σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας θα πρέπει να είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού τύπου Α, για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια εργασίας στον συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο των security και αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού της χώρας αναλαμβάνει την οργάνωση και την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που εξασφαλίζουν την επιτυχία στις εξετάσεις για την λήψη του πιστοποιητικού τύπου Α και την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ αποτελεί εγγύηση για την εξασφάλιση μιας ασφαλούς επαγγελματικής αποκατάστασης στον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας (security).

Τμήματα Κατάρτισης

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, ανταποκρινόμενο την αυξημένη και συνεχόμενη ζήτηση για εκπαίδευση και κατάρτιση σε προσωπικό ασφαλείας, συνεχώς οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης τόσο στην Αθήνα όσο και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

Η ιστοσελίδα μας συνεχώς ανανεώνεται για να συμπεριλάβει όλα τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον, ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιθυμούν, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας.

Τα τμήματα κατάρτισης έχουν ως εξής:

 • Κωδικός Προγράμματος 4_ Αθήνα: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, διάρκειας 105 ωρών, θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στις δομές του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, στην διεύθυνση Κολοκυνθούς 23. Η έναρξη του προγράμματος έχει δρομολογηθεί για τις 23 Σεπτεμβρίου 2013. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι το 2105202500.
 • Κωδικός Προγράμματος 3_ Αθήνα: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, θα είναι διάρκειας 105 ωρών και πρόκειται να ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις δομές του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ στην Αθήνα, στην διεύθυνση Κολοκυνθούς 23, και το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι το 2105202500. Το τμήμα έχει ολοκληρωθεί.
 • Κωδικός Προγράμματος 2_ Θήβα: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας θα υλοποιηθεί στην Θήβα από τις 6 Ιουνίου 2013 έως τις 29 Ιουνίου 2013 και είναι διάρκειας 105 ωρών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις δομές του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ στην Θήβα, στην διεύθυνση Οπλ. Βόγκλη 14, και το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι το 2262026914. Το τμήμα έχει ολοκληρωθεί.

 

Δράσεις Κατάρτισης

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, πιστοποιημένο απο το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε προσωπικό ασφαλείας, οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα με βάση της εξής προσδιαγραφές:

 • Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ωράριο παρακολούθησης είναι ευέλικο ώστε να ανταποκρίνετεται πλήρως στις ανάγκες των καταρτιζομένων.
 • Οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των ατόμων που επιθυμούν την απόκτηση της άδειας εργασίας security είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π - πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α, και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που αναλαμβάνουν.
 • Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη απο το ΚΕ.ΜΕ.Α και απορρέει απο το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί απο τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π - πρώην ΕΚΕΠΙΣ).
 • Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας "Προσωπικού Ασφαλείας". Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.
 • Κατά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.

Κόστος Συμμετοχής

Το Κόστος Συμμετοχής ανέρχεται στα τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €).

Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνονται ειδικές τιμές για ομάδες εργαζομένων απο την ίδια την εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας.

Διαδικασίες Συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώνει το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, σε πανελλαδικό επίπεδο, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής απλή διαδικασία:

 • Υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ είτε στα γραφεία του φορέα στην διεύθυνση Κολοκυνθούς 23, Αθήνα. 

Κατ' ευθείαν εγγραφονται σε κάποιο από τα προτεινόμενα προγράμματα, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους στο ωράριο και στον τόπο υλοποίησης του.

 • Εφόσον το επιθυμούν, μετά το πέρας της επιμόρφωσης, εξουσιοδοτούν το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ να αναλάβει δωρεάν την διαδικασία της υποβολής της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κόστος 150 €).
 • Αποκτούν το Πιστοποιητικό τύπου Α και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική τους πορεία στον χώρο των υπηρεσιών security.

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας συνοπτικά είναι οι εξής:

 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Η διδακτική ύλη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - πρώην ΕΚΕΠΙΣ), ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των security.

Γιατί στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ;

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ ενεργά υποστηρίζει το πρόγραμμα με τίτλο "Προσωπικό Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων" διευκολύνοντας την διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα και προσφέροντας υπηρεσίες κατάρτισης υψηλού επιπέδου. Στην 18χρονη επιτυχημένη πορεία του στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ αποτελεί την ιδανική επιλογή για την επιμόρφωση σας και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για προσωπικό ασφαλείας, εξασφαλίζοντας μία επιτυχημένη είσοδο και παραμονή στην απασχόληση.

Επομένως, επιλέξτε το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του, καθώς:

 • Έχει ήδη υλοποιήσει περισσότερες από 150.000 ώρες κατάρτισης πραγματοποιώντας προγράμματα κατάρτισης που ξεπερνούν τα 500.
 • Έχει προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης και τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας σε περισσότερους από 10.000 καταρτιζόμενους τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια.
 • Έχει συνεργαστεί με περισσοτέρους από 2.000 εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλο το φάσμα των σύγχρονων ειδικοτήτων.
 • Έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους και για την τοποθέτηση άνεργων καταρτιζόμενων σε αυτές.
 • Έχει επανειλημμένως πιστοποιηθεί τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την παροχή αναλόγων προγραμμάτων επιμόρφωσης.
 • Έχει να επιδείξει υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας των καταρτιζομένων του σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων.

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, διαθέτοντας ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομές εύκολα προσβάσιμες από όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος "Προσωπικό Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων".

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. '; document.getElementById('cloak18638').innerHTML += ''+addy_text18638+'<\/a>'; //--> ή καλέστε στο 210-5202500, πρόσωπο επικοινωνίας Βασίλης Μάραντος.