Σεμινάρια

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις του, τεχνολογικές καινοτομίες και εκπαιδευτικές μεθόδους για την υλοποίηση προγραμμάτων:

  • Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης
  • Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε όλο τον πληθυσμό της χώρας, ιδιαίτερα όμως στα άτομα που απειλούνται με ανεργία και κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέχρι σήμερα, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ έχει καταρτίσει περισσότερα από 10.000 άτομα στα και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 250.000 ώρες κατάρτισης.

katartisi-anergon    voucher bannerakia   security bannerakia