Προγράμματα Voucher

Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher (Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας), συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγουν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για άνεργους και άνεργες από 18 ετών και άνω, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου.

Μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης σε δυναμικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα προγράμματα Voucher δίνουν την ευκαιρία ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας για περισσότερους από 50.000 άνεργους και άνεργες σε ολόκληρη την χώρα.

Επιλέγοντας το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για την υλοποίηση των προγραμμάτων Voucher, οι άνεργοι και άνεργες ουσιαστικά επιλέγουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς, σε ποσοστό 35% οι δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων προσλαμβάνονται από τις συνεργαζόμενες με το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ επιχειρήσεις.

Νέα προγράμματα Voucher προκηρύσσονται και υλοποιούνται συνεχώς, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ανάγκες εκπαίδευσης και εργασίας του άνεργου πληθυσμού. Ανάλογα με την ηλικία των ατόμων που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή και να επωφεληθούν από τα προγράμματα Voucher, διαθέσιμα είναι τα εξής προγράμματα:
 

18-24   25-29   29-64