Πιστοποιήσεις

i-skills Final LOGO CMYKΗ πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση, αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο ενδυνάμωσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ένταξής του στην αγορά εργασίας.

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ συνεργάζεται με τον πλέον καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση τόσο βασικών, όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Τα πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής απευθύνονται σε στελέχη, υπάλληλους, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, και εφοδιάζουν τους κατόχους τους με ένα πτυχίο αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, αλλά και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στο πλέον εξελιγμένο τεχνολογικά εκπαιδευτικό κέντρο του οργανισμού μας, έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα ακόλουθα:

 

Basic I.T. (Standard)
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
Basic I.T. (Thematic)
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Χρήση Η/Υ και διαχείρηση αρχείων
Basic I.T. (Core)
 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
Εξειδικευμένες Δεξιότητες
 • Cad 2 Basic  
 • Network I  
 • Multimedia Content Authoring
 • Project Manager
 • ERP FI User
 • Web Developer
 • DB Admin – SQL Server
 • Web Designer
 • Network Admin  
 • System Security

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Έμπειρους Εκπαιδευτές
 • Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • Ελεύθερη πρόσβαση στο Εργαστήριο Πληροφορικής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • 1 άτομο ανά Η/Υ
 • Δωρεάν πρόσβαση στο Internet και εκτός εκπαιδευτικών ωρών  
 • Σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

 • Ευέλικτα προγράμματα για τις μέρες και τις ώρες που σας εξυπηρετούν
 • Ανταγωνιστικές Τιμές
 • Ποσοστά επιτυχία 90%!!!