1995

1995

Ίδρυση του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ και υλοποίηση των πρώτων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στην Αθήνα. 1η Πιστοποίηση του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ)

Είπαν για εμάς

  • Το ΕΡΓΟΝ κεκ, με βοήθησε ιδιαίτερα στην επαγγελματική μου αποκατάσταση αφού με τοποθέτησε για πρακτική άσκηση στην εταιρία που εργάζομαι σήμερα. Η κατάρτιση που έλαβα, σε συνδυασμό με τις σπουδές μου αλλά και τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι άνθρωποι του ΕΡΓΟΝ κεκ, απέδωσαν στο μέγιστο. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στην ICOM Computer Systems σαν τεχνικός υπολογιστών και υπεύθυνος του τεχνικού τμήματος.

    Μανώλης
  • Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, ένιωσα την αγάπη της εκπαιδεύτριας, αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουν στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ. Μέσα σε 150 ώρες με την προσπάθεια της δασκάλας και με την θέλησή μου έμαθα να γράφω και να διαβάζω την Ελληνική γλώσσα. Ευχαριστώ παρά πολύ.

    Ρουντίνα Καβάγια