Εταιρεία

Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ ιδρύθηκε το 1995 και είναι ένα από τα πρώτα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Από τότε έως σήμερα το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ έχει καταξιωθεί ως μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στην δεκαοκτάχρονη πορεία του, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ διευρύνει διαρκώς το εύρος των υπηρεσιών του και επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε νέους τομείς και νέες αγορές, καλλιεργώντας τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και ενισχύοντας τις υποδομές που θα του επιτρέψουν να εξελιχθεί αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ έχει επιτύχει και συνεχίζει να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, διατηρώντας σταθερά ηγετική θέση στον χώρο της κατάρτισης.

Έως σήμερα το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ έχει καταρτίσει περισσότερα από 10.000 άτομα στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

  • Πληροφορική
  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Τουρισμός & Παροχή Υπηρεσιών
  • Περιβάλλον
  • Παιδαγωγικά
  • Υγεία και Πρόνοια
  • ΜΜΕ & Επικοινωνίες
  • Αγροτικά
  • Τεχνικά Επαγγέλματα και Μεταφορές
  • Πολιτισμός & Αθλητισμός

Αποστολή του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ είναι η παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών λύσεων και η ικανοποίηση των αναγκών των καταρτιζόμενων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

parartimata   anthropino   foreis